Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1/ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì? Muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hộ, gia đình và cá nhân cần có giấy tờ và những điều kiện gì?

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất thường được gọi là mua bán đất, bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất gọi là bên bán đất, bên nhận chuyển nhượng gọi là bên mua.

Về nguyên tắc, người sử dụng đất phải có "giấy đỏ" hoặc "giấy hồng" thì mới được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trường hợp không có giấy chứng nhận nhưng có một trong 8 loại giấy tờ được nêu trong (câu 1 phần những quy định chung) thì cũng được chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với quyền sử dụng đất.

2/ Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mua bán đất) gồm những gì?

Theo nghị định 79 ngày 1/11/2001 của chính phủ, hồ sơ mua bán đất gồm:

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hoặc giấy tờ hợp lệ về đất.
- Sơ đồ thửa đất (trích lục bản đồ thửa đất hoặc trích đo trên thực địa).
- Chứng từ nộp tiền thuê đất(trong trường hợp được thuê đất).
- Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu của 2 bên mua bán, của vợ chồng sao y.
- Trường hợp bên bán có vợ hoặc chồng chết thì nộp thêm bản sao giấy chứng tử và cam kết của các con (nếu có) có xác nhận chữ ký của UBND phường, xã.
- Nếu bên bán là người độc thân thì phải có giấy xác nhận độc thân do UBND phường, xã nơi thường trú xác nhận.
- Giấy tờ chứng minh quan hệ của vợ chồng bên bán.
- Giấy cam kết sử dụng đất đúng mục đích (đất nông nghiệp).

3/ Trình tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mua bán)?

- Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp tại UBND phường, xã nơi có đất.
- Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND phường, xã thẩm tra hồ sơ, nếu được thì xác nhận vào bản hợp đồng chuyển nhượng, nếu không đủ điều kiện thì trả hồ sơ và nói rõ lý do.
- Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng địa chính xem xét hồ sơ, ghi nội dung thẩm tra vào bản hợp đồng rồi trình UBND quận, huyện.
- Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do phòng địa chính trình, UBND quận, huyện hoàn thành việc xác nhận được chuyển nhượng vào hợp đồng.
- Sau đó phòng địa chính thông báo bên chuyển nhượng nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất và bên nhận chuyển nhượng nộp lệ phí trước bạ. Và bên mua được UBND quận, huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4/ Không có hộ khẩu thường trú tại TPHCM có được mua đất ở?

Được, vì theo chỉ đạo của UBND TPHCM (tại công văn 2014 ngày 19/6/2001), khi giải quyết hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, các cơ quan có thẩm quyền không xem việc có đăng ký hộ khẩu thường trú tại TPHCM là điều kiện bắt buộc đối với người nhận chuyển nhượng đất ở.

 

Bản Quyền © 2004-2016 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đời Sống. Bảo Lưu Mọi Quyền
Giấy Phép Kinh Doanh Số: 0311165942 - Cấp Tại Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư TP.HCM